top of page
tuumaa.education.logo.png

Meillä kaikilla on yksilölliset kyvyt tunteidemme tunnistamiseen, säätelyyn ja ilmaisemiseen. Toisille tunteiden tunnistaminen, sanoittaminen ja säätely on helpompaa ja toisille taas vaikeampaa. Jotkut meistä osaavat tulkita omia ja toisen tunteita, tarkoitusperiä ja näkökulmia paremmin. Toinen suhtautuu asioihin tunnepitoisemmin ja toinen taas asiapitoisemmin. 

 

Se mistä tämä johtuu, on seurausta varhaisesta vuorovaikutuksesta ja siitä eteenpäin perimän ja ympäristön yhteisvaikutuksesta. Esimerkiksi toinen ihminen on kasvanut ympäristössä, jossa tunteet, myös vaikeat, on hyväksytty ja niitä on kannustettu ilmaisemaan. Toinen on taas saattanut kasvaa ympäristössä, jossa tunteiden näyttämistä ei ole arvostettu ja niistä on saatettu jopa “rankaista”. Toisaalta Ihmiset voivat olla myös persoonallisuuspiirteiltään tunnekeskeisiä, asiakeskeisiä tai jotakin tältä väliltä.

 

Omat tunteet ja tunnetilat huomaamme usein helpommin, mutta ei sekään aina helppoa ole. Voimme pahimmillaan toimia ikään kuin autopilotilla. Hommat sujuu, mutta emme ole tietoisia työn kuormittavuudesta ennen kuin on liian myöhäistä. Saatamme sulkea tietoisuudesta omat vaikeat tunteet. Tässä on mainio resepti väsymiseen ja työuupumukseen.

 

Kun ymmärrämme itseämme, omia tunteitamme ja kehomme reaktioita on mahdollista ymmärtää myös toisten tunteita ja tunnereaktioita. Tällöin kykenemme ennakoimaan ja ennaltaehkäisemään itsellemme vaikeita tilanteita, selviämme niistä helpommin ja nopeammin ja voimme kokonaisvaltaisesti paremmin.

- TUUMAA HETKI -

tuumaaesittely.png

Elämässä tulee eteen hetkiä, kun oma jaksaminen on kortilla, muiden ymmärtäminen tuntuu ylitsepääsemättömältä ja vuorovaikutus on pahasti jumiutunut ystävien, perheen tai työkavereiden kanssa. Tuumaan oppimisympäristön aiheet puuttuvat näihin haasteisiin ja tarjoavat apua arkeen oman olon helpottamiseen. Teemat vaihtelevat tunnetaidoista, vuorovaikutustaitoihin, mutta löydät apua myös vaikeampiin aiheisiin kuten häpeään, ahdistukseen, stressiin yms.

Mielen hyvinvoinnin ensiaputaidot

Voit kirjautua Tuumaan oppimisalustalle ja harjoitella mielen hyvinvointia, kun sinulle parhaiten sopii. Alusta on käytössäsi toivomasi ajan ja voit halutessasi varata myös henkilökohtaisen valmennuksen tukemaan itsenäistä harjoittelua.

Happy Couple
bottom of page